Faleminderit që jeni këtu! Nëse keni vendosur të ekspozoni në një nga Panairet dhe Evenimentet Ndërkombëtare të KlikEkspoGroup, apo të merrni pjesë në Takimet B2B, Atelietë e Biznesit, ju lutemi regjistrohuni dhe plotësoni formularin më poshtë në mënyrë që të pajiseni me të dhënat përkatëse, çmimet dhe kushtet e pjesëmarrjes, sipërfaqet e ekspozimit etj.

Lutemi plotësoni formën

sqSQ