Faleminderit që jeni këtu! Nëse keni vendosur të ekspozoni në një nga Panairet dhe Evenimentet Ndërkombëtare të KlikEkspoGroup, apo të merrni pjesë në Takimet B2B, Atelietë e Biznesit, ju lutemi regjistrohuni dhe plotësoni formularin më poshtë në mënyrë që të pajiseni me të dhënat përkatëse, çmimet dhe kushtet e pjesëmarrjes, sipërfaqet e ekspozimit etj.

Lutemi plotësoni formën

OPSIONET E EKSPOZIMIT

STENDË E PERSONALIZUAR

Ekspozuesit që zgjedhin stenda të personalizuara (me porosi), kanë mundësinë të paraqesin projektet e personalizuara të vet kompanive, ose t’i kërkojnë organizatorit një propozim të detajuar; në të dyja rastet, ekspozuesi aplikon për sipërfaqe të lire ekspozimi mbi të cilën llogaritet dhe projekti dhe realizimi i stendës së personalizuar.

STENDË STANDARD

Sipas sistemit Octanorm modular-system, ndarje me panele laminate 250cm x 100cm, veshje e dyshemesë së stendës me moket, shkrimi i emrit të kompanisë ekspozuese në fashat ballore të stendës, 1 tavolinë dhe 3 karrige për çdo 9 m2, lidhja me energjinë elektrike, 1 spot ndriçimi për çdo 3 m2, prize, info-banak, (vitrinë me kërkesë).

SALLAT E KONFERENCAVE

Sipërfaqe e pajisur me sistem profesional të regjistrimit dhe shfaqjes audio&video, sistem përkthimi simultan, mega-ekran, podium; pajisur për 50 deri në 1000 pjesëmarrës, dekor në sfond, registration-desk, internet, mund të organizohet në formë U, Kinema, takime B2B, Conference Calls.

EKSPO NË AMBIENTET E JASHTME

Tendë ekspozimi, pajisur me karrige, info-desk, ndriçim, podium, ekranë të mëdhenj, skenë, pasarelë, sistem fonie, audio-video;

EVENTE TË RËNDËSISHME PËR KOMPANITË

Evente speciale për Kompani, Institucione, Ente private e publike, prezantime të produkteve dhe markave të reja, Autoshows, Degustime, Demostrime-Live.

KONCERTE DHE KONGRESE

Tendë ekspozimi, pajisur me karrige, info-desk, ndriçim, podium, ekranë të mëdhenj, skenë, pasarelë, sistem fonie, audio-video;

sqSQ